طاولة اجتماع مقاس 380 سم م/ 59ckb-003

2,300 ر.س 2,150 ر.س

طاولة اجتماعات مقاس 460 سم م/ 59ckb-011

3,500 ر.س 3,250 ر.س

طاولة شاى مودرن

199 ر.س 160 ر.س

طاولة شاى مودرن

199 ر.س 160 ر.س

طاولة شاى مودرن 9985

250 ر.س 199 ر.س

غرفة نوم تركى م / Alben

6,600 ر.س 4,300 ر.س

كرسى دوار H-1217

420 ر.س 350 ر.س

كرسى دوار جلد A-016

650 ر.س 580 ر.س

كونتر زجاج 11008

2,800 ر.س 2,600 ر.س

مكتب زجاج /pt-d064

2,000 ر.س 1,750 ر.س

مكتب زجاج 180 سم / 11007

1,800 ر.س 1,650 ر.س

مكتب زجاج 180 سم / مptd020

1,500 ر.س 1,320 ر.س

مكتب زجاج pt-d041 مقاس 180 سم

1,880 ر.س 1,600 ر.س

مكتب زجاج مقاس 180 سم م/ ptd001

1,700 ر.س 1,500 ر.س

ورك استيشن 2 نفر م/ XT.821

3,600 ر.س 2,790 ر.س