طاولة اجتماع مقاس 380 سم م/ 59ckb-003

2,300 ر.س 2,150 ر.س

طاولة اجتماعات مقاس 460 سم م/ 59ckb-011

3,500 ر.س 3,250 ر.س

طاولة شاى مودرن

199 ر.س 160 ر.س

طاولة شاى مودرن

199 ر.س 160 ر.س

طاولة شاى مودرن 9985

250 ر.س 199 ر.س

طقم كنب

5,000 ر.س 3,750 ر.س

غرفة نوم مزدوج

6,000 ر.س 4,200 ر.س

غرفة نوم مزدوج

6,000 ر.س 4,200 ر.س

غرفة نوم مزدوج

6,000 ر.س 4,200 ر.س

كرسى دوار H-1217

420 ر.س 350 ر.س

كرسى دوار جلد A-016

650 ر.س 580 ر.س

كونتر زجاج 11008

2,800 ر.س 2,600 ر.س

مكتب زجاج /pt-d064

2,000 ر.س 1,750 ر.س

مكتب زجاج 180 سم / 11007

1,800 ر.س 1,650 ر.س

مكتب زجاج 180 سم / مptd020

1,500 ر.س 1,320 ر.س

مكتب زجاج pt-d041 مقاس 180 سم

1,880 ر.س 1,600 ر.س

مكتب زجاج مقاس 180 سم م/ ptd001

1,700 ر.س 1,500 ر.س

ورك استيشن 2 نفر م/ XT.821

3,600 ر.س 2,790 ر.س